Duong Bollinger Bands
Duong Bollinger Bandswie auf binare Optionen e Forex Geschaft Rezension HDFC Bank Forex Karte Helpline Forex Fragen fur ca final pannelli Forex brico forex 25 € Forexpros Gold Ausubung von Aktienoptionen und amt trailing Stop Verlust im Devisen new york schlie?en Devisenkurse Redwood binaren Optionen Broker Forex rubel Dolar zu bieten japanische Leuchter von steve nison pdf Forex Millionare Geheimnisse forex king kong Handelssystem jetzt bewerten offenen Devisenmarkt Tickdaten Handelsstrategien Curso de investimento forexng SMA (cn gi l ng MA) l mt ng trung bnh, cng c trong PHN tch k Thut l mt Chng khon. Ng SMA rt ph Bin v c nhiu ngi Zinn dng nn Zinn cy rt cao. Y l mt cng c m bt c nh phn tch k thut nein cng khng nn b qua. Cc ng SMA ph bin: Chng ta thng DNG cc ng SMA sau y: SMA (10), SMA (14), SMA (20), SMA (50), SMA (100) v SMA (200). SMA (10) c ngha lng trung bnh ca 10 ngy tnh theo gi ng ca ca 10 ng trc. SMA (20) l ca 20 ng, SMA (50) l ca 50 ng, SMA (100) l ca 100 ng, SMA (200) l ca 200 ngy. Khng c s phn bit ng nein trong cc ng trn c a chung hn ng nein. Ein chung hay khng l ty ngi s dng quen dng. SMA (10), SMA (14) bis SMA (20) dng cho ngn hn. SMA (50) ng cho trung hn. SMA (100) v SMA (200) dng cho di hn. Cch tnh ng SMA. SMA (10) Tng 10 ngy giao dch gn nht 10 SMA (14) Tng 14 ngy giao dch gn nht 14 SMA (20) Tng 20 ngy giao dch gn nht 20 SMA (50) Tng 50 ngy giao dch gn nht 50 SMA ( 100) Tng 100 ngy giao dch gn nht 100 SMA (200) Tng 200 ngy giao dch gn nht 200 SMA l ng cv TRN th, chng ta khng cn phi tnh va PHN cc th h tr v thm ng SMA vo. Chng ta c th chn loi ng SMA ngn, trung hay di hn v trn th. Trn hnh l 2 ng SMA (14) v SMA (50) c v. Ng cng ngn ng hn th s cng i theo chiu ng gi nhiu hn. Tn hiu tr: Trn hnh lng SMA (10) mu nu v SMA (20) mu tm. Ng SMA c tnh cht l tn hiu tr. Tc l ng gi bis nh ri, ng SMA (10) sau mi bis nh. Ng SMA (50) bis nh tr hn na. Tng tng gi bt ln ri, ng SMA (10) bt ln sau, v ng SMA (50) bt ln mun hn na. Ng SMA cng di hn hn th tn hiu cng tr hn v cng t bm ng gi hn. (10) bis zu nh mu nu sau, v ng SMA (50) bis nh mu tm cui cng. Th th.. G g g g g g g g g g g g g... K a n d lu n g: ng SMA c th ch xu hng rt tt. Khi ng gi ct xung ng SMA th bo xu hng gim, khi ng gi ct ln bo hiu xu hng tng. Nu ng gi ct ln ng SMA (14) bo hiu xu hng tng ngn hn, ct xung ng SMA (14) bo hiu xu hng gim ngn hn. Nu ng gi ct ln ng SMA (50) bo hiu xu hng tng trung hn, ct xung ng SMA (50) bo hiu xu hng gim trung hn. Nu ng gi ct ln ng SMA (200) bo hiu xu hng tng di hn, ct xung ng SMA (200) bo hiu xu hng gim di hn. Bit r cc xu hng bn cn tham kh thm bi l thuyt Dow v bi l thuyt sng Elliot. Gip m sng Elliot: ng SMA (14) gip m sng ngn hn. Ng SMA (50) gip m sng trung hn. Ng SMA (200) gip m sng di hn. Phn ny l phn nng cao. Fotoget. blogspot khng hng dn m sng trong bi SMA. V bi ny ch nhm gii thiu c bn v ng SMA. Nhlg bi sau, bns c hc cch m sng theo Elliot dng cng c h tr SMA v Fibonacci. Ng SMA dng lm ng h tr v ng khng c. Trong mt xu hng tng di hn khi gim v ng ng SMA (200), ng gi s bt ln khng b gy Trend tng di hn. Khi SMA (200) tr thnh h tr di hn cho ng gi. Trong xu hng gim di hn, ng gi bt ln chm ng SMA (200) s gim li, khi ta gi SMA (200) l ng khng c. Tng t xu hng trung hn ta dng SMA (50) lm h tr v khng c. Xu hng ngn hn ta dng SMA (14) hoc SMA (20) lm h tr v khng c. Bollinger-Banden l g Bollinger-Banden, tc gi John Bollinger, l hai di, mt nm trn (oberes Band) v mt nm di (unteres Band) ng trung bnh 20 ngy. Bollinger Bander l mt trong nng cng c phn tch k thut. Bollinger Banden c th dng phn tch k thut c phiu hoc th trng. S ln xung ca hai di ny c tnh ton trn c s lch t s ln xung ca ng gi. Hai di ny t ng m ra KHI bin ng tng ln (lc th TRNG ln hoc Xung MNH) v hp li KHI bin ng t li (lc th TRNG seitlich hoc giao dch trong bin THP). Bollinger banden gip xc nh nh ch M v y ch W v gip xc nh mnh ca xu hng. (20) (Standardabweichung 20 ngy x 2) Unterer Band SMA (20) - (Standardabweichung 20 ngy x 2) Cng thc tnh Bollinger-Banden kh Phc tp v bi vit ny kh ng o su phn tnh ton, v phn ln cc th uh tr v ng Bollinger-Banden nn fotoget. blogspot si su vo phn ng dng. Bollinger-Banden trn th: Bollinger-Banden gm di gia (mittleres Band) ng mu tm t qung gia v hai di trn v di l 2 ng bin mu tm (oberes Band v unteres Band) bn ngoi. Di gien lng trung bnh SMA (20), hai di trn v di cng tnh da trn s liu 20 ngy. Ng gi thng nm trong lng 2 di ngoi ca bollinger Banden. Du hiu y ch W: Bollinger-Banden c ng dng xc nh y ch W. y ch W c hnh thnh trong xu hng gim. Bollinger Banden xem xt y ch W vi y sau thp hn y trc nhng vn nm trong dy Bollinger v khng thot ra ngoi, tc l ng gi ca 2 y khng vt ra th p hn di di ca bollinger Band. C 4 bc xc nh y ch W. Mt l, y u tin hnh thnh c th cao hn hoc thp hn di Bollinger di (unteres Band). Hai l, c s bt li v hng di gia (mittleres Band). Ba l, y th hai hnh thnh v vn khng thp hn di Bollinger di. Y 2 khng thp hn di di hinten s yu i ca xu hng gim. Bn l, m hnh c xc nnn bng mt t tng gi mnh v vt ra khi ng khng c. Nh ln hnh Ausbruch l vt c ng khng c Ausschnitt. Nhc li, chnh v c im y sau khng thp hn ng bollinger di nn chng t xu hng gim yu nn khi Unterbrechung ln c dng Ausschnitt khng c th s o chiu. Mc dy sau thp hn y trc nng y sau khng thp hn di bollinger di, cho thy xu hng gim khng th tr vng, v khi vt ln ng khng c Ausschnitt th s i ln xa. Du hiu nh ch M: nh ch M cn gi du hiu 2 nh. Thng thng 2 nh khng hn l ngang bng nhau, c nh cao hn, nh thp hn. Nh trc c th cao hn v cng c th thp hn nh sau. Trng hp ny cng tng t y ch W nng chiu ngc li. Nu nh sau khng vt ra khi di bollinger trn th cho thy xu hng tng yu li, ch cn vt xung c ng h tr Ausschnitt th s xung kh su. M hnh hnh trn c th gi l m hnh nhiu nh cng c. Nhng vn khng phi nm bao nhiu nh, m vn l nh sau khng vt ra c di bollinger pha TRN v ng gi gim Xung KHI ng Ausschnitt l bo hiu s gim MNH Du hiu vt KHI di Bollinger v chm di Bollinger. (Nhp vo hnh xem r hn) Trn hhh th thy mi khi chm di Bollinger di th gi u hi li, ri sau s Spitze tc gim. Hoc mi khi chm di Bollinger trn th u iu chnh li ri li tip tc tng. Tuy n n n n n ng n a ng n a u n g K u n g l ln kh ng knnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng. Hoc khi zu nh ch M va vt xung ng h tr Ausschnitt th gim chm di Bollinger von nhng khng hi li m li gim nhanh hn. Y chng ta lu mi khi zu y hay zu nh v chm Bollinger th c th khng o chiu v xu hng i t y hoc nh c th rt nhanh v mnh. Ng Bollinger Banden co li Khi di Bollinger von Bollinger trn co hp li gn vi ng SMA (20), iu ny cho thy th thng i ngang tch ly hoc phn phi. Sau mt thi gian i ngang s bung rt mnh i ln hoc bung i xung. (Nhp vo hnh xem ln hn) Tm li: So vi cc cng c KHC nh ng MA, MACD, RSI, Fibonacci Retracement v Fibonacci Expansion th cng c Bollinger Bands khng thng DNG, hu ch v chun xc BNG. Nhg s kt hp Bollinger Banden vi cc cng c k trn s zu ra hiu ng mnh m c th gip d auf chun xc v ng tin cy hn.